foto
– Eg er oppteken av at plassen skal bestå. At det blir buande folk her att og ikkje blir ståande som ei kulisse, seier Jørgen Hagen. Foto: Arve Danielsen

Er sjuande generasjon i Nordre Myrum og føler ei sterk tilknyting til plassen