Skjåk, Vågå og Sel får forsterka mobilberedskap

foto