Knapt fleirtal for å dele opp Innlandet fylke

foto