Kommunestyret i Skjåk opnar for etablering av eit eventuelt datasenter i Øyberget – men ikkje utan strenge krav