Lom er oppmoda til å busetja til saman 20 flyktningar i 2024