– Vi må strekkje oss langt, sjølv om det er krevjande