– Utan statsstøtte kan drifta av Klimapark 2469 AS stå i fare