Sperstad vil ha ny kraftutbygging for å dempe flomfare og auke kraftproduksjon