Jentene på Lugumstugu ber om hjelp frå bygdefolket for å unngå konkurs