Regionrådet held fast på vedtak om sjukehusstruktur

foto