– Utspela til avtroppande rådmann kan ikkje stå uimotsagt

foto