Fredag 30. oktober vart Slådalsvegen, vegen mellom Vågåmo og Lesja, stengt for vinteren,

Det same gjeld Blåhøvegen.

Bommane blir ståande i open stilling.

Det er Vågå kommune som melder dette på si heimeside.