Fylkesveg 51 Valdresflye og fylkesveg 55 Sognefjellethar vore stengt på grunn av uver.

Statens vegvesen melder at vegane er opne att.

Det er snø og isdekke på vegane.

Både Valdresflye og Sognefjellet er nattestengt.