Møtet skal handle om kommunereforma generelt og Lom og Skjåk-alternativet spesielt.

Hans Seierstad frå Fylkesmannen i Oppland skal vera møteleiar.

Bør Lom og Skjåk slå seg saman til ein kommune? Møt opp og fortel kva du meiner! Ordførarane vil gjerne vite kva innbyggjarane vil.

I tillegg til det felles folkemøtet mellom Lom og Skjåk onsdag kveld, tek Skjåk kommune sikte på å ha eit folkemøte i Bismo torsdag den 14. april. I dette møtet blir det særskilt fokus på kraftrettar og kraftforvaltning.

Også vagværane skal ha folkemøte om kommunereforma. Dette møtet skal gå føre seg på Lalm samfunnshus måndag kveld 4. april. Kan Vågå og Sel bli ein ny kommune? Ein førebels intensjonsavtale vil bli presentert under møtet. Innbyggjarane blir invitert til å gje sitt syn før dei to kommunestyra skal behandle saka.