Trafikksikringstiltak nedanfor Vågå ungdomsskule: Byggjer ny gangveg og haldeplass

foto