Stiller spørsmål kring bruk av rammeavtale med lokalt firma: – Det er ei problemstilling her