UP gav førelegg for høg fart og ulovleg mobilbruk

foto