– Det er naturleg å invitere dei andre kommunane i dialog om struktur

foto