foto
Ingrid Blessom og Vegard Hunderi, borna Gjendine og Jehans, følgjer nå draumen sin om å setje i stand att husa på Uleberg. Her budde i si tid sorenskrivaren i Nord-Gudbrandsdalen. Hovudbygget er bygd i ein kombinasjon av tradisjonell byggjeskikk og meir bymessig klassisk stil. Foto: Kari Margot Odnes

– Å ta vare på Uleberg er viktig for oss