Desse vagværane er valt som meddommarar i tingretten

foto