Nå kan du kjøpe deg fiskebu i Reinheimen - men for å koma dit må du gå tre timar til fots