foto
Marie Vange (f. Bakke 1894) og Ingeborg Sveine (f. Hagen 1897) på Vangen i Finndalen. Foto: Kristian Stakston/OANS

Dagros møter sorenskrivaren - om kunamn nedskrivne på 1700-talet