Både politiet og Vågå kommune har sagt seg samde i forslaget som har vore ute på høyring, om å redusere fartsgrensa frå 80 kilometer i timen til 60 kilometer i timen på rv15 forbi krysset med fylkesveg 51, ved Randen, i sommarmånadane.

Dette er andre året at Statens vegvesen innfører sommarfartsgrense som eit mellombels tiltak for å betre trafikktryggleiken ved det ulykkesutsette krysset i Vågå.

Skilting av fartsgrense blir kombinert med fareskilt «forkøyrskryss» som står oppe heile året ved Randen.

Sommarfartsgrensa gjeld frå og med torsdag 1. juni til og med fredag 1. september.