I det nye tilbygget til Murgarden i Lom skal Arne Brimi og samarbeidspartnarane hans opne eit nytt mattilbod. I tillegg til Brimibue, som har hatt tilhald fleire stader, skal det også opnast ein ny spisestad der ein får rask og god mat, bygd på Brimi sin filosofi og gode råvarer.

Les saka i papirutgåva denne veka.

I sommarhalvåret blir det nå ti plassar ein kan få servering i Lom sentrum, om ein reknar med bensinstasjonane.