Meir omfattande uttak i Skjøle enn rekna med

foto