Tor Gaute Jøingsli: – Ein femteplass heng høgt

foto