Vinden bles inn eit glas – fylte eit rom med snø

foto