– Ein alvorleg situasjon: Ber om friviljuge vakter

foto