Formannskapet i Lom vil ha heil stilling som ungdomskonsulent, ikkje «berre» halv