2021: Breane har vorte tynnare og brefronten har trekt seg attende