2021: Breane har vorte tynnare og brefronten har trekt seg attende

foto
Fronten til Leirbrean på Sognefjellet har trekt seg tilbake 294 meter i løpet av dei siste 20 åra. Foto: Dag Inge Bakke/NVE