Støtte til bru, gapahuk, kikkertar og klopper til sommarstigar

foto
Sel og Ottadalen lokallag av Norsk ornitologisk foreining har fått støtte til kjøp av kikkertar som skal lånast ut til skuleklasser for fugleobservasjon. Fugleobservasjonstårnet ved Tesse er eitt av to tårn som foreininga har sett opp. Foto: Arve Danielsen/arkiv