Stor innsats hindra store skadar på Slådalsvegen

foto