Aslak og Frikk lagar musikk for barn og gjev ut album saman

foto