Marlo bru opna att - reparasjonsarbeidet vart fleire millionar dyrare enn venta

foto