Folk på Lalm kan misse vatnet om vassleidningen under brua frys sund