– Viktig med openheit, likeverd og tilhøyre for alle i kyrkja

foto