Dei nye reglane gjeld frå 15. juni til 31. august, og gjeld alle som har vatn frå vassverka i Bismo, Aurmo og Dønnfoss.

Det er berre lov å vatne mellom klokka 19 og 23 om kvelden.

Eigedomar med partal kan vatne på partalsdatoar, eigedomar med oddetal kan vatne på datoar med oddetal.

Dei same reglane gjeld i Lom kommune.