Ljos på flaumvollen? Nå har Statsforvaltaren avgjort saka