I sommar vart det, som tidlegare år, innført vatningsrestriksjonar frå kommunale vassverk i kommunane Lom og Skjåk, der eigedomar med partal kunne vatne i hagen på partalsdatoar og eigedomar med oddetal på datoar med oddetal.

Restriksjonane på hagevatning var gjeldande til og med 31. august. Nå er det september og det er dermed slutt på vatningsrestriksjonane.

Du kan med andre ord nå vatne akkurat når du vil - om du i det heile teke har att ein tørr flekk å vatne attpå den regntunge sommaren da ...