Frå politiet får vi opplyst at naudetatane skal ha ei større øving på og kring Skjåk barne- og ungdomsskule i Bismo tysdag kveld, mellom klokka 18 og 21.

– Innbyggjarane vil truleg merke at det blir ein del aktivitet rundt skulen, og kanskje utrykkingskøyretøy mellom Lom og Skjåk, fortel politioverbetjent Roger Haugen.

Alle naudetatar skal vera i sving, og det blir presisert at det altså er ei øving.