Kommunen vil veta når bassenget kan stå ferdig

foto