Det er Vegtrafikksentralen aust som melder dette.

Fyrste meldinga gjekk på at det var riksveg 15 som var stengt ved Tessand.

Vegtrafikksentralen kom seinare med retting på denne.