– Vi øydelegg eit friområde og vi sløsar med pengar