– Det er ikkje lenger grunnlag for å gå vidare med private initiativ