– Å kjøpe brakker på hjul og setja dei i ein firkant rundt på ei ledig tomt, er eit brot på alle tidlegare retningsliner