Seks har søkt stilling som teknisk byggdriftar i Lom