Luka attfunnen: – Eg må nok stresse ned det illsinte maskineriet på heile 18 hestekrefter

foto