– Kravet om lausdrift må gjennomgåast på nytt

foto