– Det er med tungt hjarta eg har bestemt meg for å selje

foto