Feiringa av 17. mai i Vågå blir som før – kommunen støttar økonomisk

foto